Xhtml


El client Xhtml (o wap 2.0) és el més present als mòbils actuals. Permet una millor ubicació i presència dels continguts que no pas versions antigues de wap 1.x.

Disponible al portal de Terra dins e-moción, s’enllaça a la nostra plataforma de xat IRC-CCK.