Connectivitat Wifi


 

 

En ocasions és necessari disposar de xarxa a distàncies mitjanes per oficines, delegacions, magatzems, etc. Aquests casos es poden solucionar sense haver d'entrar a una costosa instal·lació de xarxa per cable, amb rases, obra civil, ubicar enllaços wifi direccionals i assegurar que ens donaran el servei a fraccions del cost.

Per complir amb aquesta funcionalitat treballem amb la casa Router Board, entre altres, amb les quals implementem hardware especialitzat per la gestió de xarxes wifi.

 

 

 

Si està interessat en rebre informació comercial respecte a aquest o qualsevol dels nostres productes o serveis, enviï'ns un formulari de contacte amb les seves dades o contacti amb nosaltres al 902 362 315