Quan les empreses tenen certa mida i disposen de diferents ubicacions físiques, és imperatiu disposar de connexions segures de xarxa. Per complir amb aquesta funcionalitat treballem amb la casa Router Board, entre altres, amb les quals implementem hardware especialitzat per a la gestió de túnels VPN.

 

 

Si està interessat en rebre informació comercial respecte a aquest o qualsevol dels nostres productes o serveis, enviï'ns un formulari de contacte amb les seves dades o contacti amb nosaltres al 902 362 315