LIS server linux


Linux Intranet Services és una plataforma hardware i software desenvolupada per IWS i implementada a una multitud de clients empresarials des de fa anys. Es compon d'un servidor HP situat a les pròpies instal·lacions del client que té com a finalitat complir amb algunes o totes de les següents taules de funcionalitats.

 

Funcionalitats

 • Seguretat
  • Tallaforcs que aplica les polítiques de seguretat que s'estableixin.
  • Control de la utilització dels recursos d'Internet per part de les estacions de treball i servidors interns.
  • Restricció dels serveis disponibles de xarxa/internet per usuari/estació de treball.
 • Capacitat de connexió
  • Gestió de la connexió compartida a Internet a través de qualsevol tipus de línia: ADSL, PaP, cable, FR, RDSI, etc.
  • Gestió de connexió redundant, assegurant la disponibilitat d'accés a Internet.
  • Servidor de Xarxes Privades Virtuals (VPN) per a permetre l'accés remot d'usuaris a la xarxa interna.
  • Interconnexió de xarxes mitjançant túnels IPSEC. Enllaç entre diferents ubicacions geogràfiques.
 • Serveis Internet
  • Servidor de correu electrònic intern i extern (SMTP, POP, IMAP).
  • Filtrat Antivirus del correu electrònic al servidor.
  • Filtrat SPAM d'altes peticions al servidor.
  • Lector de correu per webmail.
  • Llistes de correu internes i/o externes.
  • Proxycache per a l'acceleració de la navegació al compartir la mateixa memòria cache per tots els usuaris.
  • Bloqueig i registre d'accés a continguts no autoritzats.
  • Servidor d'FTP intern i extern.
  • Servidor d'arxius accessible des de l'interior i exterior per FTP, SMB o HTTP.
  • Servidor WEB/WAP per aplicació d'intranet/extranet.
  • Serveis generals de xarxa: DHCP, DNS, NTP, etc.
 • Serveis del Sistema
  • Control de l'estat del servidor a nivell de càrrega, emmagatzemament en disc dur, firewall, connexions TCP/IP, etc.
  • Visualització de gràfiques de consum de línia.

LIS també és una plataforma oberta que permet a IWS desenvolupar aplicacions o solucions per complir requerimients del client molt més específics:

 • Plataforma d'Intranet amb aplicacions que gestionen correu electrònic, contactes, agendes compartides i altres funcionalitats.
 • Aplicacions puntuals

 • Reserva de sales.
 • Calendaris compartits.
 • Moltes altres.

LIS funciona sota Linux, el sistema operatiu de Codi Obert, que ens aporta múltiples facilitats respecte a solucions propietàries de l'estil Microsoft i els seus diferents aplicatius sota llicència:

 • Lliure de llicències, cost inicial menor.
 • Lliure de costos de llicències anuals, menys cost de manteniment.
 • Seguretat actualitzada al moment. La plataforma Linux és reconeguda per disposar d'actualitzacions de seguretat molt més ràpides que altres plataformes.
 • Plataforma de reconeguda estabilitat, sota Linux i la seva variant major Unix, funcionant la gran majoria d'aplicacions d'Internet. Un exemple: Google funciona amb aproximadament 150.000 PC's normals amb Linux.
 •  

  Si està interessat en rebre informació comercial respecte a aquest o qualsevol dels nostres productes o serveis, enviï'ns un formulari de contacte amb les seves dades o contacti amb nosaltres al 902 362 315