Outsourcing


Les empreses opten sovint per exterioritzar els seus serveis, reduir costos i optimitzar els seus recursos en general. IWS, dins de les seves àrees de serveis, aporta solucions específiques per aquesta necessitat a les vessants més freqüents:

  • Outsourcing: o subcontractació, variació del servei en que la empresa exterioritza el servei d’una forma complerta, essent IWS el responsable del seu desenvolupament integral.

  • Body Shopping: variació en la qual l'empresa ens contracta uns recursos humans d’un determinat perfil per a que, des de les seves pròpies instal·lacions, es desenvolupin els serveis requerits.
  • Mixt: els treballadors atenen l’empresa a les seves instal·lacions durant unes jornades concretes, generalment de coordinació i de captura de requisits, desenvolupant després les tasques més complexes a les nostres instal·lacions.
  • Els perfils de les feines desenvolupades acostumen a ser també de varis tipus:

  • Desenvolupament d’aplicacions: quan les empreses requereixen aplicatius complexos nadius a Internet. Parlem de grans projectes de llarga durada on els equips acostumen a ser multidisciplinars i sovint de diferents empreses.
  • Captura i maquetació de continguts: quan és necessari un servei continu de captura i de maquetació de continguts per a webs de gran mida i volum.

 

Si està interessat en rebre informació comercial respecte a aquest o qualsevol dels nostres productes o serveis, enviï'ns un formulari de contacte amb les seves dades o contacti amb nosaltres al 902 362 315