Xat de l'alcalde


Entre els múltiples mòduls i clients disponibles a l’IRC-CCK trobem el mòdul d’entrevistes, del qual disposem d’una versió adaptada a l’ús municipal on normalment l’alcalde o un altre personatge polític de rellevància disposa d’un nou mitjà de comunicació amb els ciutadans.

El mòdul es pot complementar amb altres funcionalitats de l’IRC-CCK, com la integració d'SMS, videoxat, etc.

Gràcies al seu llarg desenvolupament i a la seva implantació en el mercat, l’IRC-CCK és un producte estable i està llest per suportar càrregues molt importants.

El xat de l’alcalde disposa d’una administració totalment web, senzilla d’emprar, on es gestionen tots els processos interns:

  • Creació d’un xat: escollint del calendari la data prevista del xat.
  • En aquest moment al ciutadà se li obre la possibilitat de participar ja en el xat, a través d’un formulari web o d’un SMS (si es disposa d’aquesta funcionalitat).
  • Resposta prèvia a les preguntes, on l’equip de l’alcalde pot contestar amb suficient antelació a les preguntes que requereixin un estudi previ.
  • Anàlisi d’estadístiques, creació d’usuaris i altres gestions.

El Xat de l’Alcalde està instal·lat en diverses poblacions, essent Lleida la primera en adoptar-lo, on el seu alcalde Àngel Ros debat, almenys un cop al mes i a vegades més sovint per ocasions especials, amb tots els internautes de Lleida i d’arreu.