Portals


Tractats com a projectes especials, els portals són planes web amb eines específiques desenvolupades per suportar certes funcions més complexes. Així doncs, podem integrar dins dels nostres projectes, implementats majoritàriament amb Drupal, tota una sèrie de funcionalitats extra com poden ser:

  • Gestió de llistes de correu per l’enviament de newsletters.
  • Gestió d'enviaments SMS.
  • Gestió d'arxius multimèdia, vídeos, fotos i sons.
  • Geolocalització via Google Maps de recursos, delegacions, etc.
  • Aplicacions de comerç electrònic.
  • Moltes altres.

Un cas pràctic: La Escola Oficial d'Idiomes de Lleida.
IWS ha programat el portal d'internet i la intranet de la EOI,
afegint funcionalitats específiques com la búsqueda de referències a la seva extensa biblioteca o la gestió de diversos expedients online.