Advanced Networking


IWS disposa d’una llarga experiència per solucionar necessitats i problemàtiques específiques que se solen donar a les xarxes actuals. Per aquest motiu oferim solucions verticals dels nostres Partners en forma de sistemes hardware que instal·lem a casa del client i sovint a múltiples delegacions.

La nostra pròpia opció, el LIS, és una plataforma software que té un determinat nivell de capacitat a nivell de dimensionament de recursos, essent vàlida per a xarxes petites i mitjanes que a més a més requereixin alguna de les altres funcionalitats software que ofereix el servei. En el cas de requerir àmplia capacitat de temes específics (gestió de VPN o d'Antivirus i Anti Spam) emprem hardware especialitzat amb aquesta única funció.

Partners: