B2C: comerç electrònic a consumidor final.

Implementació d'un conjunt d'aplicacions que configuren el sistema de B2C, per a que els clients puguin efectuar comandes de productes perfectament referenciats (model, sèrie, color, talla, etc.) des d'un lloc web configurat com una botiga virtual.

L'aplicació consta d'una sèrie de Bases de Dades relacionades amb informacions administrades pel client, enllaçables (segons els casos) amb el seu programa de gestió ERP.

La seqüència bàsica de les operacions és:

 • El client entra a efectuar la seva comanda amb les condicions que estan establertes a la botiga virtual que consten a les següents Bases de Dades interrelaccionades:
  • Productes: el conjunt de les fitxes de productes i les seves dades incorporades (part visibles i part a intranet).
   • Referència, fotografies, descripció.
   • Campanya.
   • Peces associades (conjunts, complements, etc).
   • Sèries, o acabats dels productes.
   • Colors.
   • Talles.
   • Tarifes, descomptes per quantitat o qualitat de compra.
   • Situació d'oferta.
   • Canals de distribució.
   • Àrea de distribució.
   • Comissions o incentius a venedors.
   • Condicions de fidelització (punts, rappel, etc.).
  • Disponibilitat d'stocks.
  • Zones geogràfiques amb diferents despeses de transport.
 • El client disposarà d'un cercador de productes (amb selecció per preu i característiques).
 • Realitzada la selecció d'articles, es genera la proposta de comanda amb els preus resultants, després d'aplicar les corresponents condicions de compra segons productes i destinació.
 • El client confirma la seva voluntat de compra, aporta les seves dades personals, adreça d'enviament i tria la modalitat de pagament.
 • Si el client opta pel pagament mitjançant targeta de crèdit, l'aplicació el remet a un servidor segur d'una entitat bancària, on ressenyarà les dades de la seva targeta. Si les dades són correctes, l'entitat bancària confirmarà la transacció al venedor.
 • L'aplicació generarà un justificant de la compra realitzada amb les dades corresponents, incloent una referència per identificar la comanda.
 • Informació de la situació de les comandes pendents d'enviar.

Opcionalment es pot incorporar a l'aplicació un mòdul d'identificació de client, per poder desenvolupar estratègies de fidelització. El mòdul incorporaria al programa un sistema de:

 • Identificació del client (autentificació de l'usuari), amb sol·licitud de login i contrasenya.
 • Si el possible client no tingués login i contrasenya, es desplegaria un formulari amb sol·licitud de dades per a que des del proveïdor se'l classifiqui adequadament i se li notifiquin les seves dades d'accés.
 • Quan el client estigui degudament identificat podrà efectuar ela seva comanda en les condicions particulars que tingui concertades, i que consten en la següent Bases de Dades (que s'interrelaccionaria amb les ja creades):
  • Clients, amb dades de:
   • Nom, adreça, telèfon, e-mail, condicions de pagament, transportista.
   • Assignació de comissió.
   • Tarifa o oferta aplicable.
   • Descomptes específics.
   • Ports.
   • Condicions de lliurament (admet fraccionament, etc.).
   • Canal de distribució.
   • Limitacions: avís d'excés de risc, exclusió de determinats articles.
   • Historial de comandes anteriors.
   • Acumulació de punts (fidelització), etc...
 • El client disposarà de l'historial de les comandes realitzatdes anteriorment per Internet.