e-Commerce


El comerç electrònic consisteix en la compra, venda, màrqueting i subministrament d'informació principal o complementària per a productes o serveis a través de xarxes informàtiques. La indústria de la tecnologia de la informació podria veure-ho com una aplicació informàtica universal orientada a realitzar transaccions comercials.

Una definició alternativa la veuria com la conducció de comunicacions de negocis comercials i la seva orientació a través de mètodes electrònics com l'intercanvi electrònic de dades i sistemes automàtics de recol·lecció de dades.

El comerç electrònic també inclou la transferència d'informació entre empreses (EDI).

B2B: comerç electrònic entre empreses.
Implementació d'un conjunt d'aplicacions que configuren el sistema de B2B, per a que els clients registrats puguin efectuar encàrrecs de productes perfectament referenciats (model, sèrie, color, talla, etc.) i atenent a les seves condicions de client personalitzades (descomptes especials, forma de pagament, ports, canal de distribució desitjat, etc.).
B2C: comerç electrònic a consumidor final.
Implementació d'un conjunt d'aplicacions que configuren el sistema de B2C , per a que els clients puguin efectuar encàrrecs de productes perfectament referenciats (model, sèrie, color, talla, etc.) des d'un lloc web configurat com una botiga virtual.