Privacitat


Tractament de les dades de caràcter personal

Internet Web *Serveis, S.L.,
societat de nacionalitat espanyola amb domicili social en la
C\*Taquígrafo Martí, 1 25008, de Lleida, és la titular del *website www.*iws.és.

D'acord
amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades així com en
matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç
electrònic, l'usuari accepta que les dades personals aportades a
Internet Web *Serveis, S.L. per al seu accés a alguns
dels seus serveis siguin incorporats a fitxers titularitat d'aquesta
empresa, amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis
sol·licitats, per a la correcta identificació dels usuaris que
sol·liciten serveis personalitzats en www.*iws.és,
per a la realització d'estudis estadístics que permetin dissenyar
millores en els serveis prestats, per a la gestió de tasques bàsiques
d'administració, així com per a mantenir-li informat, bé per correu
electrònic bé per qualsevol un altre mig, de novetats, productes i
serveis relacionats amb Internet Web *Serveis, S.L. o
amb terceres empreses col·laboradores. En el cas de comunicacions
comercials a través de correu electrònic o mig equivalent, l'usuari
presta el seu consentiment expresso per a l'envio de publicitat a
través de dit mig.

Internet Web *Serveis, S.L.
es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades
de caràcter personal i del seu deure tractar-los amb confidencialitat,
i assumeix, a aquests efectes, les mesures d'índole tècnica,
*organizativa i de seguretat necessàries per a evitar la seva
alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb
l'establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció
de Dades de Caràcter Personal, i altra legislació aplicable.

L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se Internet Web *Serveis, S.L.
el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi
facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que
procedeixin en Dret.

Qualsevol usuari pot en qualsevol moment
exercir el dret a accedir, rectificar i, en el seu cas, cancel·lar les
seves dades de caràcter personal subministrats, mitjançant petició
escrita dirigida a Internet Web *Serveis, S.L., C\*Taquígrafo Martí, 1 25008, Lleida.