Portalmobil.mobi


Portalmobil.mobi és un servei d'IWS per la comunitat d'usuaris mòbils, on es recullen tant adreces de webs adaptades i llestes per a veure's a qualsevol telèfon tipus .mobi, com aplicacions específiques per a iPhone. El criteri d'inserció és el que els nostres redactors entenguin com a interès dels usuaris en general. No es pretén ser exhaustiu, i serà permanentment actualitzada. Si vostè desitja veure alguna adreça inserida, pot enviar-nos-la un email a l'adreça de suport per a que contemplem el seu ingrés, prèvia revisió dels redactors.