Aplicació Touchsmart a Tersa


IWS ha desenvolupat un sistema interactiu d'informació basat en tecnologia Touchsmart d'HP per al Grup Tersa , empresa pública de Barcelona especialitzada en el reciclatge i tractament de residus industrials.

L'aplicació, exposada a la recepció de les seves instal·lacions, permet al visitant observar les diverses instal·lacions de l'empresa, així com conèixer en temps real les emissions que s'estan realitzant, comprovant així l'aposta del grup per reduir la contaminació.

Tot això d'una forma passiva, o si ho desitja d'una manera interactiva, gràcies a la pantalla tàctil i al menú d'opcions.