Projecte Arkeotic: I+D en excavacions arqueològiques


IWS ha desenvolupat per al CENTRE D'ESTUDIS DEL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC DE LA PREHISTÒRIA de la Universitat Autònoma de Barcelona un innovador sistema de siglatge. Aquest procediment consisteix en la numeració de les peces recollides en una excavació arqueològica mitjançant la seva identificació per un codi alfanumèric que fins ara es realitzava a mà alçada.

La solució realitzada per IWS al costat de Ponent 2002, consisteix en un sistema de generació de codis DataMatrix (codis bidimensionals 2D) de fins a una mida de 2.5 mm de costat, impresos sobre un adhesiu especial. Aquests codis són enganxats a les peces excavades, per posteriorment accedir a la seva referència mitjançant una pistola làser de format especial 2D.