GSS


L'Hospital de Santa Maria, GSS, ha confiat amb IWS per al desenvolupament de la Intranet que allotjarà tota la informació de treball a disposició de les diferents persones i departaments de l'Hospital.

D'aquesta manera es podrà aconseguir una major velocitat de treball i gestió de les diferents àrees del hospital i la aglomeració de tota la informació per al treballador en una mateixa aplicació.