Versió mòbil de Lleida Cine


Per a ofertar un servei general d'accés a la informació de cinemes que oferim al portal Lleida.com, hem creat un nou accés desenvolupat amb MyMobileWeb que permet a  qualsevol persona accedir des de qualsevol mòbil y lloc.