El Lleida Liquid Galaxy instal.lat al Parc Científic, edifici Cedico


El LLG ja ha acabat la seva presentació en societat a la exposició que s'ha dut a terme durant 40 dies a la plaça Sant Joan de Lleida.
Quasi 2.000 persones han pogut deleitar-se de l'enginy esenvolupat per IWS, incloent múltiples escoles, i amb un notable èxit mediàtic.

Des d'ara, i amb una planificació de visites a concretar amb el Parc Científic el Lleida Liquid Galaxy estarà instal.lat als baixos de l'edifici Cedico, oficines centrals