IWS fa Teatre


Diverses companyies de teatre han confiat en el nostre coneixement per a publicar les seves Webs. Usualment desenvolupades amb Drupal (un gestor de continguts), les companyies disposen de poderoses eines per a autopublicar la seva informació d'espectacles, calendaris, fotografies i molts altres recursos per a promocionar la seva feina.