Projecte de recuperació de la memòria històrica de Gardeny


IWS, conjuntament amb IBCE, ha desenvolupat pel Parc Científic de Lleida, un complert sistema tecnològic i audiovisual per al recentment inaugurat edifici central del Parc, el CeDiCo.

El projecte consisteix, en primer lloc, en la digitalització de nombrosos continguts de diverses categories, dossiers, imatges, vídeos, etc. I, a partir d’aquests, en la creació d’una xarxa social que aplega i dona informació i on tots els interessant puguin aportar documentacions i experiències vitals sobre aquests espais en el seu anterior ús, i anar així enriquint el projecte global, en benefici comú.

Durant els prop dels 40 anys que Gardeny va ser caserna militar, uns 150.000 soldats de lleva van viure i conviure en aquests espais que avui ocupa el Parc Científic de Lleida. Les vivències d’aquestes persones, es preserven, digitalment, en aquest projecte de Recuperació de la memòria històrica de Gardeny.

IWS ha aportat al projecte la seva tecnologia per a disposar d'una potent base de dades multimèdia a Internet, a la qual es pot accedir des d'unes pantalles tàctils interactives situades al CeDiCo, al que es pot accedir
- per a pantalles tàctils a l'adreça http://tactil.memoriahistoricadegardeny.cat/,
- un portal web resident a l'adreça http://www.memoriahistoricadegardeny.cat,
- un accés per a tot tipus de mòbils a l'adreça mobi.memoriahistoricadegardeny.cat.