IWS s'integra al Grup TiC


Socis accionarials de l'empresa des del 2002, el Grup TiC, Telefonia i Comunicació, ha adquirit el 100% d'Internet Web Serveis als diferents socis que composaven el seu accionariat.
Aquesta integració suposarà un canvi important per ambdues societats, ja que TiC aportarà una major capilaritat comercial als productes i serveis que IWS desenvolupa des de ja fa 17 anys, a l'hora que disposarà d'una branca en les tecnologies d'Internet, sobretot pensant en el ja actual desplegament de les aplicacions amb Smartphones i el canvi més important encara, que es donarà en el futur proper.