Reportatge a TV Lleida sobre la museïtzació del jaciment Arqueològic de la Roca dels Bous


TV Lleida revisa a les seves notícies el projecte desenvolupat per IWS, així com la novedosa tècnica emprada en el siglat de les peces dels jaciments amb codis bidimensionals.


De la mateixa manera, el diari Segre també publica la noticia.