Nou projecte iPad: Visita Guiada Interactiva Roca dels Bous


IWS, dins de les seves accions en el pla Arkeotic, inicia el desenvolupament d'aquesta aplicació que permetrà la visita guiada mitjançant iPad al jaciment arqueològic de la Roca dels Bous, de Sant Llorenç de Montgay, Lleida.

Implementant les diverses tecnologies multimèdia que l'iPAd aporta, aquesta aplicació serà utilitzada pels milers de visitants que al cap de l'any, majoritàriament escolars, visitaran el jaciment en aquesta nova etapa. Mitjançant l'aplicació interactiva els visitants i escolars podran compendre entorn geogràfic, aconseguir nocions bàsiques de l'arqueologia, amb explicacions per exemple dels mètodes d'excavació, i visualitzar les troballes realitzades al jaciment, com aquesta visió renderitzada tridimensionalment d'una asca prehistòrica.

A la foto es pot observar una renderització tridimensional d'una ascla prèviament digitalitzada amb un escàner Konica-Minolta VI-91 de tres dimensions. Aquesta tècnica permetrà visualitzar amb tot detall i de forma interactiva, objectes que es troben ja en arxius i museus, tal com es mostra en la prova de concepte del següent vídeo

El vídeo és un render 3D realitzat amb 240 fotogrames PNG d'alta qualitat, incloent ombres i textures.