Serveis d'IWS


IWS ofereix el servei de desenvolupament integral de projecte d'instal.lacions Liquid Galaxy, incloent:


 • L'estructura: de disseny propi i feta en acer inoxidable per aportar estabilitat i durabilitat al sistema, el Liquid Galaxy es sustenta amb una base de 8 planxes unides entre si, i que suporten els peus de on pengen les pantalles planes. Aquesta estructura té passa-cables i anivelladors, formant un conjunt homogeni i robust llest per al seu us expositiu.

  • L’estructura es decora amb uns panells externs i interns, que a mes a mes protegeixen els diferents sistemes (ordinadors, cablejat, etc), i un roller extern que pot ser modificat en funció de les necessitats de l’exposició.

 
 • El clúster de servidors està composat de 8 pcs d’alt rendiment, un router amb funcionalitats de firewall i servei wifi, i un switch de Gigabit, tot recollit en un petit estant per facilitar el manteniment i el cablejat
   
 • El hardware de control composat per:
 • una tableta tàctil wifi (opcional iPad o Android), equipada amb un suport antirobatori, que permet als visitants volar directament a ubicacions preprogramades.
   
 • un joystick tridimensional de fàcil ús, que es el que permet fer vols interactius pel Google Earth.
   
 • El sistema de visualització: compost normalment de 8 pantalles de 55”, malgrat es poden configurar altres conjunts de diferent número de pantalles i mida.
 • La programació:
  • la instal.lació i adequació del sistema operatiu Linux als 8 servidors, amb un proxy caché distribuït que accelera la navegació.
  • un web server que presenta un web personalitzat amb els logotipus del client, que presenta les adreces de navegació directa del Google Earth. Aquest està suportat pel nostre M-CMS, que permet l’edició de les adreces.
  • la instal.lació de les versions client de Google Earth
  • i la posada en marca del conjunt d’aplicacions que es requereixen per a fer la funció de Liquid Galaxy, distribuint la visualització interactiva entre els 8 servidors i pantalles.
 • Serveis diversos:
  • El transport i la instal·lació al lloc d’exposició, i els següents transports que es pactin amb el client.
  • Formació a demostradors: el Liquid Galaxy requereix normalment de responsables de fer-ho anar i demostrar-ho, ensenyant al públic assistent a l’hora que controlant tot el conjunt per a un bon ús i seguretat.
  • Manteniment i suport: IWS ofereix el servei de manteniment i suport, telefònic, presencial i remot a través d'Internet, per als temes que puguin sortir als Liquid Galaxy.
  • Evolució del sistema: IWS està permanentment aportant coneixement al projecte i pot aportar novetats de funcionalitat al client segons vagin apareixent o es requereixin sota comanda.
  • Disseny de la web publica i social del Liquid Galaxy, amb tots aquells continguts que el client vulgui.
 • En paral·lel al projecte del Liquid Galaxy, però d'interès per a la presència al mateix, podem oferir el servei de creació d’edificis en 3 dimensions per a ser incorporats al 3D Warehouse de Google, pas previ a la publicació (un cop acceptat) al Google Earth.
 

Si està Vostè interessat en rebre informació comercial respecte al aquest o qualsevol dels nostres altres productes o serveis, enviï'ns un formulari de contacte amb les seves dades o contacti amb nosaltres al 902 362 315