Tablet Aplicacions


IWS com a especialista en desenvolupaments sota la plataforma iPhone d'Apple, utilitzarà la nova plataforma IPAD d'Apple per continuar amb la seva política d'innovació de productes i serveis. 

 

S'estima que les aplicacions a desenvolupar per a aquest nou concepte seran una mica diferents a les dels iPhone, ja que el cas d'ús més usual serà en aplicacions casolanes, on la tauleta ens donarà accés a nous usos més cada dia i més portables d'internet , i per a aplicacions verticals professionals, on l'accés a la informació d'una forma mòbil sempre ha estat un nínxol de mercat on el concepte tablet, existent des de primers de la dècada del 2000, s'ha venut bé.

 

Si està interessat en rebre informació comercial respecte a aquest o qualsevol dels nostres productes o serveis, enviï'ns un formulari de contacte amb les seves dades o contacti amb nosaltres al 902 362 315