Introducció


Des de l'any 2005 IWS desenvolupa de forma intensa una col·laboració amb diferents grups d'arqueòlegs d’ Espanya, entre els quals cal citar els de la Universitat de Múrcia, la Universitat de València, i sobretot al CEPAP de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Sota aquesta col·laboració, IWS ha anat desenvolupant diferents productes i serveis que es concreten en aquest document, i que estan sent reclamats per diferents clients de tot el món, entre els quals podem citar a diferents països africans, així com diferents investigadors italians i americans.

Archaeological Services by IWS

Els "Archaeological Services by IWS" consisteixen, doncs, en els diferents desenvolupaments duts a terme. Són tant productes fabricats per tercers però integrats per IWS a aquestes tasques arqueològiques com d'altres de desenvolupats per nosaltres amb la implementació de noves tecnologies de la informació, adaptant-ho sempre a un camp que, encara que disposa de tecnologia, a vegades no la fa servir o no l'aprofita suficientment.

 

 

Si està Vostè interessat en rebre informació comercial respecte al aquest o qualsevol dels nostres altres productes o serveis, enviï'ns un formulari de conacte amb les seves dades o contacti amb nosaltres al 902 362 315