Producte consistent en un conjunt de programari i maquinari que permet canviar de l'antiga tècnica de sigles de peces mitjançant escriptura manuscrita, a una altra de molt més avançada basada en l'ús de codis bidimensionals estàndards i lliures de royalties.

ArchaeoSigla-DM incorpora els codis 2D a tots els processos, incloent des de la ubicació espacial de les peces en el jaciment, fins a tots els processos posteriors, com anàlisi, arxiu i exposició.

Aquesta tècnica suposa un gran estalvi de temps i eliminació d'errors, sobretot tipogràfics, en tots els processos.

Aquestes fotografies il·lustren clarament la diferència:

Siglat manuscrit

Siglat amb codis 2D

Siglat Manuscrit

Siglat amb codis 2D

Siglat Manuscrit

Siglat amb codis 2D

El producte ArchaeoSigla-DM consta de diferents parts, les quals han de ser adaptades a la idiosincràsia i funcionament del jaciment, ja que encara que són comunament acceptades, les tècniques científiques d'excavació i els procediments posteriors poden discernir:
- Aplicació programari ArchaeoSigla-DM: programa executable per a Windows que pot correr independentment o integrar-se en l'aplicació de la qual disposen al jaciment. És la que s'encarrega de generar els codis per a la seva impressió i contempla diversos paràmetres adaptables a mesura, com la mida de les etiquetes, la seva ubicació durant el procés d'impressió, la correlació numèrica i, el més important, el nombre de dígits alfanumèrics que comporten la sigla.

Aplicació programari ArchaeoSigla-DM

Aquestes poden contenir diferents quantitats de dígits en funció de la mida final que ha de tenir el codi. Si parlem de peces minúscules podrem inserir fins a 5 caràcters numèrics, arribant a quantitats de dotzenes de caràcters alfanumèrics segons la mida del codi.

Més informació de l'aplicació a l'annex 1.

A més del programari, ArchaeoSigla-DM incorpora una sèrie de maquinari especialitzat i únic:
- Impressores d'etiquetes 2D: perifèric d'ús industrial i alta resolució que ens permet la impressió de les etiquetes especials usades en les sigles amb codis 2D. Va equipada amb tallador automàtic d'etiquetes i adaptador per a "tinta" especial.
- Lectors d'etiquetes 2D: pistoles de lectura làser d'alta resolució per poder llegir els codis de diferents mides.


Model i disseny © IWS 2009-2010

I també els consumibles especialitzats i dissenyats per IWS amb el fabricant:
- Rotlles d'etiquetes en paquets mínims de 20.000 unitats. Troquelades amb el nostre sistema especial i segons disseny pactat amb el jaciment segons mida codi 2D i temes especials d’alineat.
Aquestes estan fetes d'un material especialment ideat per als processos arqueològics, amb entorns hostils com pols, terra i humitat, i amb una cola també especial per garantir l'adherència en el temps sobre la capa de paraloid, compost usat habitualment en les excavacions, per aplicar una capa homogènia a la peça i prèvia a les sigles.
- Cartutxos de "tinta" especials per a la impressió dels codis 2D sobre les etiquetes especials. En aquest cas es fan servir productes que permeten el tracte agressiu amb les etiquetes com és normal en l'entorn d'un jaciment, sense afectar a la seva impressió ni l'aigua ni la brutícia ni els esquinçats o talls superficials.

Galeria d'imatges

Siglat 2D des del jaciment

Siglat 2D des del jaciment

Peces siglades 2d amb escala il•lustrativa. Lectura codis 2d en laboratori.

Peces siglades 2D amb escala il•lustrativa.                Lectura codis 2D en laboratori.

Si està Vostè interessat en rebre informació comercial respecte al aquest o qualsevol dels nostres altres productes o serveis, enviï'ns un formulari de conacte amb les seves dades o contacti amb nosaltres al 902 362 315