ArchaeoVGI: Visita Guiada Interactiva d’IWS.


Visita Guiada Interactiva d'IWSIWS disposa d'un ampli bagatge en el desenvolupament d'aplicacions de mobilitat i de museïtzació sota tot tipus de plataformes, així com en els serveis de consultoria, instal·lació i manteniment d'infraestructures de comunicacions per instal·lar als jaciments i museus.

Podem presentar projectes especialitzats que presentin dos factors importants:
- Ampliar la vivència i el coneixement de la visita al jaciment o museu mitjançant terminals interactius de tipus iPhone, iPad o Android entre d'altres plataformes mòbils.
- La publicitació dels mateixos continguts mitjançant la publicació en les corresponents App Store de cada plataforma, la qual cosa permet accedir als continguts a milions de visitants de tot el planeta d'una manera virtual i assequible.

 

 

 

A la foto es pot observar una renderització tridimensional d'una ascla prèviament digitalitzada amb un escàner Konica-Minolta VI-91 de tres dimensions.

  

Aquesta tècnica permetrà visualitzar amb tot detall i de forma interactiva els objectes que es troben ja en arxius i museus, tal com es mostra en la prova de concepte del següent vídeo:


Si està Vostè interessat en rebre informació comercial respecte al aquest o qualsevol dels nostres altres productes o serveis, enviï'ns un formulari de conacte amb les seves dades o contacti amb nosaltres al 902 362 315