ArchaeoDB: Aplicació de gestió d'excavacions


Sistema basat en arquitectura client-servidor, el qual gestiona un gran apartat de les necessitats de qualsevol jaciment.

Així mateix s'ofereix el servei per adaptar aquestes funcionalitats a la pròpia idiosincràsia del mateix, per les mateixes raons de personalització requerides ja citades prèviament.

Si està Vostè interessat en rebre informació comercial respecte al aquest o qualsevol dels nostres altres productes o serveis, enviï'ns un formulari de conacte amb les seves dades o contacti amb nosaltres al 902 362 315