Realització de continguts


- Realització de continguts:Esferiplayer
Dins de la realització dels diversos projectes, IWS pot aportar el seu coneixement multidisciplinari sobre la realització de continguts multimèdia de tot tipus:
- Reportatges fotogràfics normals.
- Reportatges fotogràfics de fotografia esfèrica de 360 graus.
- Recerca, redacció i traducció de continguts a diferents idiomes.
- Desenvolupament d'interactius tàctils: 

IWS disposa del coneixement i experiència sobre el desenvolupament d'aplicacions tàctils sota la plataforma Touchsmart d'HP, la qual ens permet enfrontar projectes de museïtzació amb la integració de noves tecnologies que realcen la visita i aporten una imatge tecnològica.

Aplicacions tàctils

 

Si està Vostè interessat en rebre informació comercial respecte al aquest o qualsevol dels nostres altres productes o serveis, enviï'ns un formulari de conacte amb les seves dades o contacti amb nosaltres al 902 362 315