HappyGiro


Imatges: 
HappyGiroLogo.png
Publicat: 
En desenvolupament
Requeriments: 
iPad i/o iPhone
Idioma: 
Anglès

HappyGiro serà un joc que consistirà en encaixar el teu personatge a les siluetes corresponents, cosa que t'anirà donant punts. El més interessant resultarà ser el control a distància del personatge que oferirà via iPhone, característica que li donarà un valor afegit. També serà possible el joc competitiu de dos jugadors alhora.

 


download: