Per a poder mostrar continguts web pels dispositius mòbils, IWS col·labora en el desenvolupament i aplicació de la plataforma de Telefònica I+D anomenada MyMobileWeb. Aquesta permet, d'una forma senzilla, preparar presentacions pels diversos mòbils, Smartphones i PDA del mercat. Basada en tecnologia JAVA, amb Servlets i JSP, executant-se sota Tomcat -que és un aplicatiu “carrier-grade”- estant en producció en múltiples aplicacions a Telefònica. Utilitza la base de dades WURLF, disponible a Internet, que en forma de col·laboració disposa de tots els paràmetres dels mòbils del mercat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementat amb aquesta tecnologia podem veure el servei 010 de l’Ajuntament de Lleida, on a través de l'url lleida.mobi es pot accedir a múltiples continguts adequadament adaptats al mòbil i fins i tot realitzar algunes transaccions simples.