E-sms: aquesta aplicació de desenvolupament propi permet fer tota una sèrie de gestions de missatgeria SMS. Està orientada a empreses i institucions, i té una gestió web 100%.

Les seves principals funcionalitats són:

  • Gestió de contactes, per poder entrar a una base de dades tots aquells telèfons necessaris podent-los agrupar i gestionar. Es poden importar d’altres bases de dades.
  • Gestió d’enviaments, textos a enviar, agenda per a programar enviaments, control estadístic d’enviaments, etc.
  • Capacitat d’enllaç a diferents plataformes SMS. Si el client disposa ja d’un proveïdor d'SMS, adaptem la passarel·la per poder fer la gestió d’enllaç. Si el client no la té li oferim amb la que habitualment treballem: Arsys.