Desenvolupament propi


IWS disposa de diverses tecnologies pròpies a l’hora de desenvolupar aplicatius mòbils arrel de la seva experiència.

Així doncs, dominem els diferents llenguatges específics dels aplicatius mòbils com són l’Xhtml, el J2ee, el Wap 1.x-2.x. Alhora, i gràcies a la nostra capacitat d’integració, podem accedir a diferents bases de dades externes per poder recollir les informacions a mostrar. Gràcies al fruit d’aquesta experiència disposem de varis productes base que poden ser adaptats a qualsevol necessitat.

Com a exemples d’aquests aplicatius tenim la plataforma de Xat de Terra Espanya on tenim funcionant les diferents versions del nostre client Xat adaptades a Xhtml, Wap i I-mode.