En la Prensa


Imatges: 
EnLaPrensaLogo.png
Publicat: 
Setembre 2009
Versió: 
1
Categoria: 
Referencia
Requeriments: 
iPhone 3G, iPod Touch o iPad
Idioma: 
Castellà

Aquesta aplicació permet llegir les portades de molts medis de comunicació, actualitzades a diari.

Disposa del servei de geolocalització, mostrant aquells periódics -dels quals disposem de la caràtula- propers a la zona on estem ubicats, gràcies a la incorporació de la funcionalitat de GPS.download: