En la Prensa


Aquesta aplicació permet llegir les portades de molts medis de comunicació, actualitzades a diari.

Disposa del servei de geolocalització, mostrant aquells periódics -dels quals disposem de la caràtula- propers a la zona on estem ubicats, gràcies a la incorporació de la funcionalitat de GPS.