Desenvolupament


Encara que molta gent identifica la web com un sistema més o menys dinàmic de mostrar informació, la realitat és que la gran majoria de planes que visitem cada dia són aplicatius, més o menys complexos, que viuen a l’anomenat “cloud”, el núvol que és Internet i tota la seva amalgama de servers i línies.

IWS està especialitzada en el desenvolupament d’aplicatius complexos a Internet. Recolzats sempre per tecnologies Open Source, amb la base anomenada LAMP (Linux, Apache, MySQL i PHP), un conjunt d'eines de programació lliures i molt potents, i sempre suportant els estàndards del mercat -com XML, SOA, Web services, etc.- IWS pot afrontar projectes de l’envergadura de Distrialia, portal intern de la casa Cobega, embotelladora de Coca Cola. Desenvolupat amb aquestes tècniques i emprant majoritàriament el llenguatge JAVA per la seva capacitat, Distrialia és un projecte en implantació amb molt futur.