Cálico Electrónico


Els nostres amics de Cálico Eléctronico s'han llençat a la piscina de l'iPhone, i realitzaran varis llençaments d'aplicacions per al terminal.

A data de setembre de 2009 portava ja 18.000 descàrregues.

El primer pas és una app gratuïta amb un llistat de personatges, on cada un d'ells emet un frase característica.

Els propers llençaments contindran les temporades per separat, més algun llençament de les càpsules.