Arkeotic


Aquesta aplicació, amb l'ajuda de l'escàner 3D del que disposem, ens permetrà veure recreacions en tres dimensions de diferents peces que s'han anat trobant a les excavacions. De moment, podem deixar una prova de concepte que tenim en desenvolupament: